True
Người phụ trách Phạm Hoàng Hiếu
Cập nhật gần nhất 04/10/2022
Thời gian hoàn thành 4 giờ 30 phút
Thành viên 2
  • Intro về khóa học MLCP của Modern Lotus
  • Tập 1 : Giới thiệu về khóa học
  • Tập 2 : Giới thiệu về các thuật ngữ sử dụng trong Hacking
  • Tập 3 : Giới thiệu về Pentest
  • Tập 4 : Hướng dẫn sử dụng tools
  • Tập 5 : Hướng dẫn cài đặt Kali Linux
  • Tập 6 : Tổng hợp thông tin
  • Tập 7 : Tấn công Lab BSides Vancouver 2018
  • Tập 8 : Tấn công Lab VulnOS
  • Tập 9 : Tấn công Lab Mr RoBot.
  • Tập 10 : Thực nghiệm tấn công CRM
  • Bài 11 Tiếp tục Lab SITE Pentestit ver 11.
  • Bài 12 Tiếp tục Lab RDP Pentestit ver 11.
  • Bài 13 Tiếp tục Lab AD Pentestit ver 11.
  • Bài 14 Tiếp tục Lab CUPS Pentestit ver 11.
  • Bài 15 Tiếp tục Lab Director Pentestit ver 11.
  • Bài 16 Tiếp tục Lab Connect Pentestit ver 11.
  • Bài 17 : Tiếp tục Lab Cloud Pentestit ver 11.
  • Bài 18 Tiếp tục Lab Clamav Pentestit ver 11.
  • Bài 19 Tiếp tục Lab Access control Pentestit ver 11.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.