True
Người phụ trách Phạm Hoàng Hiếu
Cập nhật gần nhất 16/09/2022
Thời gian hoàn thành 2 giờ 23 phút
Thành viên 1
    • Khóa học Odoo Nâng cao - Chi tiết Phân hệ Kế toán- Part 1
    • Khóa học Odoo Nâng cao - Chi tiết Phân hệ Mua hàng - Part 2
    • Khóa học Odoo Nâng cao - Chi tiết Phân hệ Tồn Kho - Part 3
    • Khóa học Odoo Nâng cao - Chi tiết Phân hệ Tồn kho+ và Kinh doanh - Part 4
    • Khóa học Odoo Nâng cao - Chi tiết Phân hệ Điểm bán lẻ - Final

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.