True
Người phụ trách Phạm Hoàng Hiếu
Cập nhật gần nhất 16/09/2022
Thời gian hoàn thành 2 giờ 8 phút
Thành viên 4
  • Tổng quan về khóa học Odoo 13 Cơ bản - Modern Lotus Team
  • Tập 1 : Hướng dẫn vận hành Mua Hàng - Modern Lotus Team
  • Tập 2 : Hướng dẫn tù Mua hàng sang Nhập Kho
  • Tập 3 : Vận hành Kế Toán - Modern Lotus Team
  • Tập 4 : Vận hành Điểm bán lẻ - Modern Lotus Team
  • Tập 5 : Điểm bán lẻ - Kế toán Phần 2
  • Tập 6 : Vận hành Bán hàng trong Odoo 13
  • Tập 7 : Vận hành Nhân Sự ODOO 13
  • Tập cuối : Nói về nhân sự và hướng phát triển

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.