True


Được xây dựng trên nền tảng Odoo - nền tảng ERP phổ biến nhất thế giới với hơn 300,000 doanh nghiệp sử dụng, 4.5 triệu người dùng trên toàn thế giới, được xây dựng bởi 5,000 lập trình viên cùng các chuyên gia lĩnh vực và đã triển khai trên 150 quốc gia.


QUY TRÌNH VẬN HÀNH THAM KHẢO

GIẢI PHÁP CHO CÁC QUY TRÌNH VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Quy trình bán hàng

Ghi chú quy trình
Quy trình bán hàng
Quy trình tạo mới sản phẩm
Quy trình hỗ trợ bán hàng - sau bán hàng
Quy trình quản lý nhân sự

Ghi chú quy trình
Quy trình tuyển dụng
Quy trình quản lý hồ sơ nhân viên
Quy trình quản lý hợp đồng/phụ lục hợp đồng
Quy trình quản lý đào tạo
Quy trình tạm ứng lương
Quy trình quản lý nghỉ phép
Quy trình quản lý tăng ca theo yêu cầu
Quy trình tính lương
Quy trình quản lý nhân viên nghỉ việc
Quy trình dự án
Ghi chú quy trình
Quy trình Phân công dự án công việc
Quy trình Quy trình phân công dự án nội bộQuy trình mua hàng - Cung ứng tài sản và trang thiết bị

Ghi chú quy trình
Quy trình mua hàng
Diễn giải quy trình mua hàng
Quy trình hủy mua hàng(đề xuất)


Quy trình quản lý nhân sự nâng cao

Ghi chú quy trình
Quy trình tuyển dụng
Quy trình quản lý hồ sơ nhân viên
Quy trình quản lý hợp đồng, phụ lục hợp đồng
Quy trình quản lý đào tạo
Quy trình tạm ứng lương
Quy trình quản lý nghỉ phép
Quy trình quản lý tăng ca theo yêu cầu
Quy trình tính lương
Quy trình quản lý nhân viên nghỉ việc
Quy trình đánh giá
Quy trình quản lý chi phí

Quy trình quản lý thông tin

Ghi chú quy trình
Quy trình quản lý công văn, tài liệu, thông tin nội bộ
Quy trình quản lý thông báo, công văn, tài liệu gửi đến
Quy trình quản lý công văn, tài liệu gửi đi
Quản lý cuộc họp, biên bản cuộc họp
Quản lý lịch công tác
Quy trình kho bãi

Ghi chú quy trình
Quy trình kiểm kê kho
Quy trình nhập kho
Quy trình xuất kho
Quy trình trả hàng kho
Quy trình trả luân chuyển kho
Quy trình cung ứngQuy trình nghiệp vụ kế toán

Ghi chú quy trình
Quy trình xử lý hóa đơn phải thu
Quy trình xử lý hóa đơn phải trả
Quy trình thực hiện thanh toán thu chi
Quy trình tài sản và công cụ dụng cụ
Quy trình Lập ngân sách
Quy trình quản lý công nợ
Quy trình tạm ứng
Quy trình hoàn ứng

Quy trình bảo trì

Ghi chú quy trình
Quy trình bảo trì thiết bị

Quy trình nghiệp vụ sản xuất

Ghi chú quy trình
Quy trình sản xuất

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.