True

HOSTING

M-H #1

$ 30k

/Tháng

Hosting
 • Database SQL: 01
 • Dung lượng lưu trữ: 20Gb
 • Băng thông: 40Gb
 • Địa chỉ Email: 5

M-H #2

$ 50k

/Tháng

Hosting
 • Database SQL: 02
 • Dung lượng lưu trữ: 4Gb
 • Băng thông: 40Gb
 • Địa chỉ Email: 20

M-H #3

$ 90k

/Tháng

Hosting
 • Database SQL: 03
 • Dung lượng lưu trữ: 7Gb
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited

M-HP #4

$ 210k

/Tháng

Hosting
 • Database SQL: 10
 • Dung lượng lưu trữ: 15Gb
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited

M-HP #5

$ 390k

/Tháng

Hosting
 • Database SQL: 15
 • Dung lượng lưu trữ: 20Gb
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited

M-HP #6

$ 480k

/Tháng

Hosting
 • Database SQL: 20
 • Dung lượng lưu trữ: 30Gb
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited

EMAIL SERVER

 

M-E #1

$10k
/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Địa chỉ Email: 1
 • Email Forwarder: 1

M-E #2

$48k
/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 6GB
 • Địa chỉ Email: 6
 • Email Forwarder: 6

M-E #3

$101k
/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 12GB
 • Địa chỉ Email: 25
 • Email Forwarder: 25

M-E #4

$185k
/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 25GB
 • Địa chỉ Email: 55
 • Email Forwarder: 55

M-E #5

$367k
/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 80GB
 • Địa chỉ Email: 110
 • Email Forwarder: 110

M-E #6

$625k
/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 210GB
 • Địa chỉ Email: 320
 • Email Forwarder: 320

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.